Niet-aangeboren hersenletsel:

Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten:
–  traumatisch hersenletsel
–  niet-traumatisch hersenletsel.

Er bestaat ook aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, zoals zuurstofgebrek of een infectie.

De gevolgen van NAH kunnen heel verschillend zijn, maar kennen ook veel overeenkomsten. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Nederlandse Hersenstichting Klik hier

Traumatisch hersenletsel:

Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn: een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij met als gevolg een hersenschudding of een hersenkneuzing.

Niet-traumatisch hersenletsel:

Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam. Voorbeelden van niet-traumatisch hersenletsel zijn: een beroerte (CVA), een infectie, een gezwel/tumor of zuurstof gebrek.

nahinfo                       hs