Skip to main content

’15 – ’16

By 31 december 2015Mijn fietsblog

Bedankt! Voor het geloof in mij, de steun en support. In woord en gebaar, in meedenken en er voor mij zijn. Een ieder persoonlijk noemen is niet te doen, niet hier. Ook u als lezer hebt bijgedragen aan het bijzondere gevoel van dankbaarheid diep in mij. Vandaag sluiten we het jaar met ons allen af. We denken nog wat en we doen nog wat, maar boven in ’t koppie bereiden we ons voor op de twaalf laatste slagen. Als slotstuk van twaalf maanden van het jaar 2015. Sommigen van ons kijken nog eens om. Met een zekere trots om genomen hindernissen, of met weemoed over wat achterbleef. Niet weer terug komt. Wat voor ons ligt is nieuw. Een zeker lijkende wetenschap, alvast ingekleurd door persoonlijke of gezamenlijke illusies.

In het jaar wat voor ons ligt zullen niet alle kleurtjes beschikbaar zijn die we in onze gedachten hadden. Desondanks hoop ik dat we er met ons allen een mooi plaatje van maken. Ruimte laten voor mens, dier en natuur. Zullen we dat samen doen..?

Ik wens u allen een goed uiteinde en veel geluk in 2016.

© J.G.Boomsma